Mini-Sommerskolen

Nu får også de 6-9-årige mulighed for at komme på Danes Worldwides Sommerskole – i følgeskab med fx en forælder eller bedsteforælder.

Solveig Engberg
Koordinator for Mini-Sommerskolen
solveig(a)danes.dk

Har du spørgsmål vedrørende Mini-Sommerskolen, er du velkommen til at kontakte Solveig Engberg, som er ansvarlig koordinator.

Mini-Sommerskolen: et unikt familieophold for udlandsdanskere

Mini-Sommerskolen er for udlandsdanske børn i alderen 6-9 år i følgeskab med op til to voksne – fx forældre, bedsteforældre og/eller andre nære familiemedlemmer.

Her mødes eleverne med andre udlandsdanske børn og stifter bekendtskab med dansk sprog og kultur, ligesom de tager del i fællesaktiviteter sammen med deres familiemedlemmer. I forbindelse med danskundervisningen placeres børnene på tre niveauer *). Vi tilbyder også danskundervisning og andre aktiviteter til ikke-dansktalende pårørende, som har interesse i at lære om Danmark og dansk kultur.

Mini-Sommerskolen 2018

Vi forventer, at Mini-Sommerskolen starter den 14. - 20. juli 2018. Tilmeldingen åbner i starten af november måned 2017. Ønsker I at komme på en mailingliste, bedes I skrive til koordinator Solveig Engberg på solveig(a)danes.dk

Danskundervisning og aktiviteter

På Mini-Sommerskolen er der undervisning og aktiviteter om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen. Om formiddagen er børnene og de voksne hver for sig, mens de om eftermiddagen deltager i fælles aktiviteter. Aftenerne byder på både fælles og alders-opdelte arrangementer. 

Formiddag

Aktiviteterne om formiddagen er niveauopdelte og har – for børnenes vedkommende – en legende tilgang til dansk sprog og kultur. For de voksne med udenlandsk baggrund er der intensiv danskundervisning, mens der er kulturelle indslag og fysiske aktiviteter for de voksne, som ikke ønsker sprogundervisning.

Eftermiddag og tidlig aften

Eftermiddagen byder på fælles aktiviteter på tværs af generationerne. Det kan være:

 • Sang, musik og teater – fx kor, sammenspil og dukketeater
 • Idræt – fx lokalt friluftsbad, tennis- og golfklub
 • Kreative værksteder – mulighed for fx at arbejde i træ og ler, sy, tegne og male
 • Lege – fx gamle danske lege som dåseskjul, rund- og stikbold, drage- og hulebyggeri
 • "Fra jord til bord” – fx at plukke jordbær og besøge et landbrug
 • ”Ud i naturen” – fx orienteringsløb, picnictur i skoven eller at udforske dyre- og planteliv
   

Aften

Aften-arrangementerne kan være for både børn og voksne, men også for voksne alene, når børnene er lagt i seng. Fællesarrangementerne kan være:

 • Spil-aktiviteter både inde og ude – fx vikingespil, croquet
 • Bål-aktiviteter – fx at synge, høre historier og lave snobrød/mad over bål

Blandt voksenaktiviteterne kan bl.a. nævnes:

 • Filmforevisninger – danske film med engelske undertekster, evt. med efterfølgende debat/diskussion.
 • Vidensdeling – fx om bevarelse af dansk sprog og kultur i udlandet
 • Ekspertmøde – fx om udlandsdanskeres juridisk rettigheder

Hvad siger forældrene om Mini-Sommerskolen?

Vejledende priser for Mini-Sommerskolen 2018

Pris for opholdet (for medlemmer af Danes Worldwide): 
Pr. barn kr. 4.950 / Pr. voksen kr. 5.950.

Pris for opholdet (for ikke-medlemmer af Danes Worldwide): 
Pr. barn kr. 6.950 / Pr. voksen kr. 7.950.

Indkvartering

Deltagerne på Mini-Sommerskolen bor på 2- og 3-mandsværelser med mulighed for ekstra opredning. Da Mini-Sommerskolen har til huse på en efterskole, er værelserne enkelt indrettet. Det er muligt for et mindre antal deltagere at bo eksternt til reduceret pris.

For yderligere oplysninger kontakt venligst koordinator for Mini-Sommerskolen Solveig Engberg på solveig(a)danes.dk eller på +45 3529 4128

Framelding

Framelding skal ske hurtigst muligt af hensyn til andre deltagere på ventelisten. I får de indbetalte skolepenge retur - minus ventelistegebyr. Framelder I senere end den 15. marts 2017, får I kun de indbetalte skolepenge (minus ventelistegebyr) retur, hvis vi kan afsætte pladsen til en anden deltager.

Ventelistegebyr på 500 kroner per person for 2018 skal indbetales, før tilmelding er gyldig. Ventelistegebyr tilbagebetales ikke, hvis I selv melder fra. Får I ikke plads med det samme, kommer I automatisk på venteliste.


*) Elever tilbydes danskundervisning på følgende niveauer:

Begynderdansk, basisdansk og skoledansk (læs mere om niveauerne på ”Dansk På Flere Niveauer”, som i tilmeldingen betegnes som niveau 1, 2 og 3 – hvor niveau 1 er laveste og niveau 3 er højeste danskniveau.

De voksne, som ønsker at modtage danskundervisning, undervises på niveau A1, A2 og B1 jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Afhængigt af deltagerantallet kan der være flere niveauer på samme hold. (Link til selvtestning på dansk eller engelsk: http://ecml.dk/sprogtest/) 

De, der ikke ønsker danskundervisning, skal tilmelde sig "Danmark nu".

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev